مودم در کامپیوتر چکار انجام می دهد؟

 

مودم چیست؟ 

واژه مودم از ترکیب کلمات "modulator-demodulator" اقتباس شده است .از مودم برای ارسال داده های دیجیتال از طریق خطوط تلفن استفاده بعمل می آید. مودم ارسال کننده اطلاعات، عملیات مدوله نمودن داده را به سیگنال هائی که با خطوط تلفن سازگار می باشند، انجام خواهد داد. مودم دریافت کننده اطلاعات، عملیات " دی مدوله " نمودن سیگنال را بمنظور برگشت به حالت دیجتال انجام می دهد. مودم های بدون کابل داده های دیجیتال را به امواج رادیوئی تبدیل می نمایند.

مودم ازسال 1960 در کامپیوتر و بمنظور ارسال و دریافت اطلاعات توسط ترمینال ها و اتصال به سیستم های مرکزی، مورد استفاده قرار گرفته است .در سال 1960 حدود 300 بیت در ثانیه (bps) 

انواع  و سرعت مودم ها :

  1. (اینترنت پرسرعت)ADSL  حداکثر سرعت 8 مگابیت در ثانیه ( از سال 1999 متداول شده است )
  2. (اینترنت پر سرعت ایرانسل)WiMAX (حد اکثر سرعت در ایران 2 میگا بایت بر ثانیه
  3. (اینترنت معمولی) dial up  سرعت 56 کیلو بیت در ثانیه ( در سال 1998 استاندارد گردید )

بازگشت

/ 0 نظر / 59 بازدید